Grupet e Punës

Kisha e Krishtit Tiranë, duke u munduar të jetë sa më pranë modelit biblik të organizimit të Kishës dhe duke patur në themel shërbimin vullnetar, është e organizuar në grupe pune të cilat merren me shërbesat e ndryshme dhe aktivitetet e Kishës. Të organizuar në këtë mënyrë Kisha e Krishtit ka arritur të përfshijë pjesën më të madhe të anëtarëve nëpër shërbesa dhe të mbajë një komunitet të fortë besimtarësh duke ushqyer ndjenjën e përgjegjësisë në punët e Kishës si trupi i Jezusit në tokë.

Grupet e Punës

  • Grupi i Ungjillëzim Edukimit:

Erik Qirjaqi, Sokol Haxhiu, Arjan Hyka, Bledar Valca, Shpendi Patria

  • Grupi i Adhurimit:

Erik Qirjaqi, Arjan Muca, Sadete Hoxha, Ellen Walker, Fabiana Bedri

  • Grupi i Bamirësisë:

Sokol Haxhiu, Arjan Muca, Anila Qirjaqi, Sadete Hoxha, Brikena Zogaj, Hermona Kadija

  • Grupi i Financave:

Donald Grabovari, Anila Qirjaqi, Stela Haxhiu, Bledi Valca,

  • Grupi i Të Rinjve:   

Bledar Valca, Denis Sula, Enid Qirjaqi, Kamila Hyka

Na Kontaktoni

Mund të na kontakoni në adresën e mëposhtme

Adresa: Kisha e Krishtit Tiranë, Instituti Boreror i Anglishtes, Rruga Maliq Muça, 37

+355 4 222 80 99

weitirana@gmail.com

Lajme

Bibla Shqip