Send us a message

 

If you would like to contact us by e-mail, please use the form below. You should expect a reply within 24 hours in the e-mail you will be using below.

Na Kontaktoni

Mund të na kontakoni në adresën e mëposhtme

Adresa: Kisha e Krishtit Tiranë, Instituti Boreror i Anglishtes, Rruga Maliq Muça, 37

+355 4 222 80 99

weitirana@gmail.com

Bibla Shqip